Dây truyền sản xuất

Dây truyền sản xuất - Bắc Việt 190
NGUYÊN LIỆU DẠNG CUỘN
NGUYÊN LIỆU DẠNG CUỘN

Từ nguyên liệu dạng cuộn được Bắc Việt nhập khẩu đạt tiêu chuẩn sản xuất.

MÁY XẺ BĂNG RỘNG
MÁY XẺ BĂNG RỘNG

Nguyên liệu dạng cuộn được đưa vào máy cắt thành băng xẻ khổ rộng phù hợp với kích thước ống theo yêu cầu.

PHÂN LOẠI BĂNG XẺ
PHÂN LOẠI BĂNG XẺ

Phân loại các băng xẻ đạt tiêu chuẩn để đưa vào sản xuất.

BĂNG XẺ ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁN ỐNG
BĂNG XẺ ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁN ỐNG

Băng xẻ đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa vào quy trình cán ống.

KIỂM SOÁT SẢN PHẨM VÀ LÀM SẠCH ĐẦU ỐNG
KIỂM SOÁT SẢN PHẨM VÀ LÀM SẠCH ĐẦU ỐNG

Kiếm soát chất lượng ống sau khi đã hoàn thành và làm sạch đầu ống.

ĐÓNG BÓ SẢN PHẨM
ĐÓNG BÓ SẢN PHẨM

Các ống đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng bó và đưa vào lưu kho.

0936 634 678
chat-active-icon